მზის პანელი

მზის პანელი

მზის პანელები (ასევე ცნობილი როგორც "PV პანელები") არის მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის მზის სინათლეს, რომელიც შედგება ენერგიის ნაწილაკებისგან, რომელსაც ეწოდება "ფოტონები", ელექტროენერგიად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრო დატვირთვისთვის.

მზის პანელები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალფეროვანი აპლიკაციებისთვის, მათ შორის დისტანციური ენერგიის სისტემები სალონებისთვის, სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები, დისტანციური ზონდირება და, რა თქმა უნდა, ელექტროენერგიის წარმოებისთვის საცხოვრებელი და კომერციული მზის ელექტრო სისტემებით.

მზის პანელების გამოყენება ელექტროენერგიის წარმოების ძალიან პრაქტიკული გზაა მრავალი აპლიკაციისთვის.აშკარა უნდა იყოს ქსელის გარეთ ცხოვრება.ქსელის გარეთ ცხოვრება ნიშნავს ისეთ ადგილას ცხოვრებას, რომელსაც არ ემსახურება მთავარი ელექტრო ქსელი.დისტანციური სახლები და კაბინები ლამაზად სარგებლობენ მზის ენერგიის სისტემებით.აღარ არის საჭირო დიდი გადასახადის გადახდა ელექტროგადამცემი ბოძების დამონტაჟებისთვის და კაბელი უახლოესი მთავარი ქსელის მისასვლელი პუნქტიდან.მზის ელექტრული სისტემა პოტენციურად ნაკლებად ძვირია და სათანადოდ შენარჩუნების შემთხვევაში შეუძლია ენერგიის მიწოდება სამი ათეული წლის განმავლობაში.