კომპანიის კვალიფიკაცია

კომპანიის კვალიფიკაცია

ISO

ჯიანკანგ-ინგვენი
ხუანჯიგ-იგნვენი
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

საპატენტო სერტიფიკატი

11
1-2
პატენტის სერტიფიკატი

ღირსების სერთიფიკატი

ჟენგშუ_15
ჟენგშუ_17
1
ჟენგშუ_16

პროდუქტის სერთიფიკატი და ანგარიში

ჟენგშუ_06
10 Ah-CE
11
ჟენგშუ_05
ჟენგშუ_04
2
ჟენგშუ_10
33
ჟენგშუ_02
ჟენგშუ_14
ჟენგშუ_01
44
ჟენგშუ_11
ჟენგშუ_12